Eshop
vánočních stromků

po-ne 10:00 – 17:00

O nás

Radhošťtrans – plantáž vánočních stromků

ČTĚTE NOVĚ: HISTORIE VÁNOČNÍHO STROMKU

NAPSALI O NÁS: Spektrum Rožnovska – Kam pro čerstvý vánoční stromek a ještě výrazně ušetřit

Radhošťtrans spol. s r. o. je lesnická firma zabývající se komplexní péčí o lesy od výsadby stromků lesních dřevin, přes jejich výchovu až po těžbu dřeva a obchod s dřevní hmotou.
Dlouhodobě spravujeme lesy několika obcí a soukromých majitelů k plné spokojenosti těchto.

Hlavní činností společnosti je však provozování plantáže vánočních stromků.

Získali jsme ocenění spolehlivá firma

Historie společnosti:

1991

Společnost Radhošťtrans spol. s r. o. byla založena v roce 1991 dvanácti společníky jako dopravní firma zabývající se odvozem dřeva speciálními odvozními soupravami.

1993

Od počátku roku 1993 na základě výběrového řízení začala společnost vykonávat kompletní lesnické práce pro Lesy České republiky s. p. Bylo nutno přijmout nové pracovníky, jako lesníky, účetní a dělníky na lesní práce a tím se společnost výrazně rozrostla. K dosavadní činnosti přibyly pěstební a těžební práce v lese a obchod se dřevem.

1995

Od roku 1995 došlo k transformaci společnosti, kdy od ní odešlo 11 společníků. V rámci tohoto byla dopravní činnost zredukována tak, že ve společnosti se stala lesnická činnost nosným programem.

1998

Od roku 1994 bylo jedním z podnikatelských záměrů založení plantáže vánočních stromků. Po několikaleté snaze bylo zjištěno, že na území CHKO Beskydy je to bez úplatku nemožné, proto byly v roce 1998 zakoupeny pozemky ve Stříteži nad Bečvou mimo působnost CHKO a plantáž založena tam.

1998

Na jaře 1998 byla ustavena dceřiná firma Lesy Rožnov a. s., na kterou byla v průběhu roku převedena veškerá práva plynoucí z obchodních smluv a postupně převzala z mateřské firmy veškeré činnosti, zaměstnance i majetek, kromě plantáže vánočních stromků, jejíž provozování se stalo hlavní činností společnosti Radhošťtrans spol. s r. o.

1998

V roce 1998 vzniklo Sdružení pěstitelů vánočních stromků, jehož jsme jedním ze zakládajících členů. Prostřednictvím sdružení se účastníme exkurzí doma i v zahraničí, kde se stromky pěstují déle než u nás a tím získáváme nové poznatky pro naši činnost. Prostřednictvím Sdružení jsme získali spoustu užitečných kontaktů. (www.vanocnistromek.cz)